Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych? Prace remontowe i wyburzeniowe generują szereg odpadów wymagających utylizacji. Zdecydowana większość z nich to odpady budowlane, które nie powinny się znaleźć w zbiorniku na śmieci zmieszane. Co zliczamy do odpadów budowlanych? Które odpady wymagają zastosowania specjalnych kontenerów? GRUPA ODPADÓW BUDOWLANYCH Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Do odpadów […]

Co można wyrzucić do odpadów wielkogabarytowych?

Co można wyrzucić do odpadów wielkogabarytowych? Właściwe gospodarowanie odpadami to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zdań i jedno z największych wyzwań XXI wieku. Bogacenie się społeczeństw oraz rosnący konsumpcjonizm niewątpliwie związany jest ze wzrostem produkcji odpadów. To z kolei wymaga podejmowania wysiłków związanych z poszukiwaniem nowych, efektywnych, a jednocześnie ekologicznych sposobów postepowania z odpadami, zarówno w […]

Co to jest gospodarka odpadami?

Co to jest gospodarka odpadami? Dane dotyczące ilości wytwarzanych przez ludzi odpadów są zatrważające. To właśnie dlatego przepisy w większości krajów ulegają ciągłym zmianom, by nasze pokolenia również mogły korzystać z natury. Odpady bowiem nie tylko nieestetycznie wyglądają na tle krajobrazu. Oprócz tego zanieczyszczają wodę powierzchniową, podziemną, a także glebę. Jednym ze sposobów na zatrzymanie […]