Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

odpady budowlanePrace remontowe i wyburzeniowe generują szereg odpadów wymagających utylizacji. Zdecydowana większość z nich to odpady budowlane, które nie powinny się znaleźć w zbiorniku na śmieci zmieszane. Co zliczamy do odpadów budowlanych? Które odpady wymagają zastosowania specjalnych kontenerów?

GRUPA ODPADÓW BUDOWLANYCH

Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Do odpadów budowlanych, a więc odpadów poremontowych wymagających zastosowania odpowiednich kontenerów zaliczamy m.in.:

 • gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny,
 • usunięte tynki, gips i cement,
 • płyty kartonowo-gipsowe,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • odpady instalacyjne,
 • materiały pokryć dachowych,
 • elementy ceramiki: armatura ceramiczna w postaci wanien, brodzików, umywalek, toalet, itp.,
 • instalacje metalowe i PVC,
 • złom i stal zbrojeniowa,
 • odpady z drewna i tworzyw sztucznych,
 • materiały izolacyjne.

Szereg odpadów budowlanych to odpady, które mogą zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Część z nich możemy zutylizować odsprzedając do wyspecjalizowanych skupów. Dotyczy to przede wszystkim złomu i stali zbrojeniowej. Także drewno pochodzące z rozbiórki obiektów i konstrukcji drewnianych może stanowić przedmiot sprzedaży.

CO JESZCZE ZALICZAMY DO ODPADÓW BUDOWLANYCH?

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale odpadem budowlanym może być również gleba i grunt z wykopów. Dodatkowo do grupy odpadów budowalnych zaliczamy także resztki chemii budowlanej, klejów oraz farb.

RECYCLING ODPADÓW BUDOWLANYCH

Jak już wspomnieliśmy szereg odpadów budowlanych może zostać poddanych przetworzeniu lub być wykorzystanych do innych celów. Dlatego każdorazowo dążymy do tego, aby jak najwięcej odpadów zostało jednak efektywnie przetworzonych. Dotyczy to nie tylko elementów metalowych i drewnianych, ale również gruzu betonowego i ceglanego. Gruz betonowy i ceglany z powodzeniem nadaje się do wykorzystania jako kruszywo budowlane. Przetwórstwo odpadów budowlanych jest korzystne z punktu widzenia ekologii i ekonomii.

gruz