Co to jest gospodarka odpadami?

Co to jest gospodarka odpadami?

Co to jest gospodarka odpadami?Dane dotyczące ilości wytwarzanych przez ludzi odpadów są zatrważające. To właśnie dlatego przepisy w większości krajów ulegają ciągłym zmianom, by nasze pokolenia również mogły korzystać z natury. Odpady bowiem nie tylko nieestetycznie wyglądają na tle krajobrazu. Oprócz tego zanieczyszczają wodę powierzchniową, podziemną, a także glebę. Jednym ze sposobów na zatrzymanie postępujących procesów rodzących poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców ziemi jest gospodarka odpadami. Czym jest i co powinien każdy z nas o niej wiedzieć?

GOSPODARKA ODPADAMI W RĘKACH FIRMY OBSŁUGUJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Terminem gospodarki odpadami określamy wszystkie procesy związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i monitorowaniem odpadów, które powstają głównie w wyniku działalności człowieka.

Gospodarka odpadami zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami. Przyjęło się jednak, że w codziennym życiu gospodarka odpadami składa się z działań takich jak:

  • zbieranie odpadów,
  • wywóz odpadów,
  • przetwarzanie odpadów,
  • nadzór odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów.

Wzrost świadomości dotyczącej stopnia zanieczyszczenia środowiska sprawia, że coraz więcej firm specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami. Przykładem jednej z nich jest kontenerserwis.pl oferujący obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami. Swoją ofertę kieruje więc ona nie tylko do osób prywatnych, ale również całych przedsiębiorstw.

SEGREGACJA – FUNDAMENT GOSPODARKI ODPADAMI

Choć na gospodarkę odpadami składa się szereg procesów, wszystko rozpoczyna się od prawidłowej segregacji. W gospodarce odpadami ostatecznym celem jest odzysk, jednak to właśnie odpowiednie rozdzielenie odpadów decyduje o tym, ile ze śmieci zostanie poddanych procesowi recyklingu. Proces ten pozwala odzyskać maksymalną ilość materiałów, przez co ilość odpadów na składowiskach znacznie się zmniejsza. Wiele o korzyściach segregacji i recyklingu mówią nam dane. W 2004 roku ponad 95% odpadów w naszych kraju była składowana w wyznaczonych miejscach. Dziś liczba ta zmniejszyła się do ok. 40%.

GOSPODARKA ODPADAMI – KORZYŚCI

Mogłoby się wydawać, że segregacja odpadów, ma niewielkie znaczenie w porównaniu do ogromu zanieczyszczeń naszej planety. W rzeczywistości jednak jest to niewielki krok, który może wpłynąć na jakość życia kolejnych pokoleń.

Odpowiednia gospodarka odpadami gwarantuje bowiem:

  • zminimalizowanie zagrożenia życia i zdrowia,
  • pozyskiwanie surowców wtórnych,
  • mniejsze zużycie zasobów naturalnych.

Obecność na rynku firm specjalizujących się w gospodarce odpadami to kolejne korzyści. Odczuwają je w szczególności przedsiębiorcy, którzy zrzucają z barków obowiązek zarządzania odpadami budowlanymi. Przechodzi on wówczas na firmę obsługującą przedsiębiorstwo w zakresie gospodarki odpadami.